© WegRadar

Naar de App

WegRadar, de makkelijkste manier van live registreren voor beheer en onderhoud...

U plaatst uw melding, incident, schade, inspectie met uw laptop, mobiele telefoon of tablet in de App.

U voegt direct een GPS Locatie toe of selecteert op de kaart een positie (Pro).

U selecteert een onderwerp en geeft een beschrijving mee.

De melding kan direct aan een collega worden toegewezen  of worden gemaild,

tot slot voegt u foto's toe. En slaat u de melding op.


Uw melding met alle toegevoegde gegevens kan 24/7, live worden geraadpleegd en gemuteerd door u en uw collega's, opdrachtgevers etc.


Met wegradar vereenvoudigt u  uw ingewikkelde werkprocessen, legt u mutaties zoals inspecties vast voor eventuele juridische claims

en stimuleert  u de samenwerking binnen uw bedrijf.


WegRadar wat is het!

Cartoons afkomstig van https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat